اطلاعات تماس

مرکز پزشکی ما انتخاب دیپلمات ها و کارمندان 64 سفارتخانه ، کنسولگری و آژانس های سازمان ملل و همچنین بیماران خصوصی از بیش از 60 کشور جهان است.

موارد اضطراری

123586498

ایمیل

info@beclinic.com

آدرس

نیویورک،وال استریت،خیابان3،ط6

پزشکان با تجربه

سلامتی شما مهمترین دارایی شماست. شما باید آن را فقط به بهترین متخصصان واگذار کنید.

درمان شخصی

گزینه های درمانی با مداخله اولیه اهداف شما را از عوارض درمانی کاملاً مطابقت می دهد.

خدمات فوری

برنامه درمانی شما برای پیشرفت پایدار طراحی شده است و هر مرحله به سرعت اجرا می شود.

ساعات بازگشایی

دوشنبه 9.30 تا 21.30

جمعه 6.00  تا  21.00

شنبه 10.00 تا 15.00

ساعات بازگشایی

دوشنبه 9.30 تا 21.30

جمعه 6.00  تا  21.00

شنبه 10.00 تا 15.00

دفتر شماره1

خیابان هایلند شمالی شماره 4996

USAinfo@beclinic1234 800 56 78

دفتر شماره1

خیابان هایلند شمالی شماره 4996

USAinfo@beclinic1234 800 56 78

متخصصان پزشکی

client-1.jpg
client-2.jpg
client-3.jpg
client-4.jpg