با تیم حرفه ای ما ملاقات کنید

ساختار این مرکز عصبی شامل یک بخش سرپایی ، گروه مطالعات عملکردی سیستم عصبی و بخش تشخیص ویژوال و توانبخشی است. مرکز پزشکی برای بیماران در هر سنی تشخیص و درمان ارائه می دهد.

متخصصان پزشکی

با تیم حرفه ای ما ملاقات کنید

مرکز پزشکی طی بیست سال گذشته در تمام زمینه های پزشکی برای دیپلمات ها و خانواده های آنها ارائه دهنده خدمات پزشکی بوده است و همچنان همکاری موفق بین دو ارگان را حفظ می کند.

certificate-img1.png
certificate-img2.png
certificate-img3.png
certificate-img4.png
certificate-img5
certificate-img6

محاسبه کلیه درمان های پزشکی اختصاصی قابل دسترسی

ما روشهای پزشکی گسترده ای را برای بیماران خارج از کشور و خارج از کشور ارائه می دهیم.